Pekin chce wykorzystać rejony Lob-Nur jako tereny turystyczne. Ponadto przewiduje się budowę 11 nowych dróg kolejowych w zaniedbanym Sinkiangu, zamieszkiwanym od wieków przez ludy tureckie. Sieć kolejowa w tym rejonie wydłuży się w 2020 r. do 10 tys. km.
Główną przyczynę inwestycji w rejonie stanowi znaczne zainteresowanie wydobyciem bogactw naturalnych (potas, złoża węgla). Budowa trasy potrwa 2 lata. Jej koszt wyniesie 338 mln EUR.