Prace przy obwodnicy mają być zrealizowane w czasie 18 miesięcy od rozpoczęcia prac (w zakres tego okresu nie wchodzi czas między 15 grudnia a 15 marca).
W dniu 19 czerwca Skanska podpisała również umowę na budowę części wschodniej obwodnicy Wrocławia. Wartość tej umowy to 215 mln zł zł brutto.