Trwająca zbyt długo procedura wydania tzw. zgody na realizację inwestycji drogowej, która zezwala na budowę może przyczynić się do niezrealizowania inwestycji w zamierzonym terminie.
Wymaganą decyzję wydają urzędnicy wojewody na wniosek inwestora (tu: GDDKiA). Właściwy wniosek został już złożony, a urząd wojewódzki ma 90 dni na wydanie decyzji.
Jeśli decyzja zostanie wydana na czas, będzie możliwe podpisanie umowy z wykonawcą. Jeśli jednak decyzja się opóźni, realizacja całej inwestycji przesunie się w czasie.
W planach zostało założone, że obwodnica ma być zbudowana do maja 2012.