W bieżącym roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na budowę i modernizację lokalnych tras w woj. mazowieckiem zostało przeznaczone 62,5 mln zł (w skali całego kraju jest to 3 mld zł.).
Środki te pozwolą na realizację na Mazowszu w tym roku 24 projektów powiatowych i 48 projektów gminnych. Działania będą prowadzone na 202 km dróg.