Obwodnica znajduje się na trasie krajowej "czwórki" Jędrzychowice – Korczowa. Budowa obwodnicy przyczyni się nie tylko do poprawy sytuacji komunikacyjnej Jarosławia i odciążenia centrum , ale ułatwi połączenia w ruchu międzynarodowym.

W ramach inwestycji powstanie ponad 11 km droga o klasie GP. Wybudowane zostanie również 5 wiaduktów, 3 mosty, 4 przejazdy gospodarcze, przepusty na ciekach, mury oporowe, ekrany akustyczne, drogi dojazdowe, przejścia dla płazów, małych zwierząt.
Koszty inwestycji to około 270 mln zł.