Na początku wykonano prace przygotowawcze związane z rozbiórką istniejącej sieci uzbrojenia terenu. W dalszej kolejności jest wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej, a następnie budowa korpusu drogi z nawierzchnią i rowami, murem oporowym, ekranem akustycznym. Końcowy etap prac ma polegać na wykonaniu makroniwelacji terenu, sadzeniu drzew i wykonaniu trawników.

Węzeł znajduje się na skrzyżowaniu obwodnicy Krakowa (A4) z DK4 oraz z ul. Wielicką w Krakowie. Powstał w latach 2000-2003 łącznie z odcinkiem autostradowej obwodnicy Krakowa o długości 2 km. Na tamten czas był to największy węzeł autostradowy w Polsce, a jego powierzchnia wynosi 26,76 ha. Z węzłem zbudowano osiem łącznic o całkowitej długości 8,5 km:
- Kraków - Tarnów (będzie wykorzystana dopiero po rozbudowaniu autostrady w kierunku wschodnim),
- Wieliczka - obwodnica,
- Kraków - obwodnica,
- obwodnica - Kraków,
- obwodnica - Wieliczka,
- Tarnów - Kraków (będzie wykorzystana dopiero po rozbudowaniu autostrady w kierunku wschodnim),
- łącznica ulica Mała Góra - ulica Wielicka do Krakowa,
- łącznica ulica Wielicka od Krakowa - ulica Kosocicka.

Łącznica Wieliczka - Tarnów będzie już dziewiątą łącznicą wielickiego węzła, a ich wspólna długość wyniesie 9 km.

Wykonawcą węzła jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL sp. z o.o., a wartość kontraktu opiewa na kwotę 4.819.000,00 zł brutto.