Poszerzenie drogi na całej trasie do szerokości 6 m przyczyni się do znacznego pobudzenia rozwoju ekonomicznego w regionie. W Indonezji większość transportu odbywa się drogą lądową. Gospodarka indonezyjska opiera się w znacznym stopniu na sektorze górniczym, a jakość dróg jest szczególnie ważna przy transporcie ciężkiego sprzętu.