Na razie trwają starania o dofinansowanie siedmiu przedsięwzięć, a w tym o pieniądze na studium wykonalności linii kolejowej nr 7 z Dorohuska (przejście graniczne z Ukrainą) przez Chełm i Lublin do Warszawy. W wniosku tym chodzi o przygotowanie wymaganej dokumentacji przedprojektowej, a na jej sporządzenie potrzeba aż 1,6 mln EUR. Połowę z tych pieniędzy można pozyskać z kasy unijnej z Funduszu TEN-T.
Lista projektów, jakie zostaną dofinansowane w ramach funduszu TEN-T zostanie ogłoszona w sierpniu. Na remont torów, co ma skrócić czas podróży do stolicy, trzeba wydać 700-800 mln EUR.