W ramach wygranego przetargu zwycięska spółka będzie musiała wykonać zadanie pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59: Giżycko - Ryn - Mrągowo - Nawiady-Rozogi”.

Budowa ma się rozpocząć nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy, a zakończenie prac przewiduje się w czasie 18 miesięcy od dnia podpisania zobowiązania.