Pierwszy odcinek trasy: z Głuchowa do Swadzimia - 14,5 km dwujezdniowej arterii z siedemnastoma wiaduktami. Najpoważniejsze przeszkody na tym fragmencie: przejścia nad autostradą A2, DK92 i drogą wojewódzką. Budowa odcinka Rokietnica - Złotkowo rozpocznie się przed zimą. Trwa przetarg, w wyniku którego będzie wybrany wykonawca. Wcześniej trzeba wycenić grunty zabierane pod obwodnicę. Najtrudniej będzie oszacować wartość części pola golfowego, na którym ma powstać droga ekspresowa.

Najbardziej problemowy ojkazał się odcinek Swadzim - Rokietnica, gdzie powtórzono procedury zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę po protestach mieszkańców. Obecnie GDDKiA przygotowuje kolejne warianty przebiegu trasy. Żeby zdążyć na Euro, wykonawca musi zacząć roboty najpóźniej w lipcu 2010 roku. W tym roku w Wielkopolsce budowanych będzie 100 km dróg ekspresowych. Ponadto oprócz zachodniej obwodnicy ruszy też wschodnia - z Głuchowa do Gniezna, jak również obwodnica Bojanowa i Rawicza.