Taki stan rzeczy jest wynikiem uchylenia decyzji środowiskowej, czyli kluczowego dokumentu, potrzebnego do rozpoczęcia inwestycji. Po skargach niektórych mieszkańców dokument uchylił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia, który uznał, że m.in. nie przeprowadzono właściwych konsultacji społecznych.

Wcześniej zakładano, że trasa będzie gotowa w 2013 r. Teraz nic nie wiadomo. Pozostają starania o wydanie nowej decyzji środowiskowej.