Należy [podkreślic, że budowa połączeń autostradowych w Algierii przebiega bardzo sprawnie. Zawdzięcz to udziałowi zewnętrzych firm drogowych. W projekty znacząco zaangażowane są chińskie i europejskie  firmy budowlane. Władze Algierii określiły budowę dróg jako zadanie priorytetowe dla kraju, przyspeszające wzrost gospodarczy i dające stabilizację ekonomiczną.