Warunki przetargu zostaną niebawem opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Koszt inwestycji szacowany jest wstępnie na 170 mln zł, ale władze miasta liczą, że - biorąc pod uwagę tendencje rynkowe - w przetargu uda się uzyskać niższą cenę. Oferty można składać do 25 sierpnia. Termin realizacji zamówienia - połowa grudnia 2010 roku.

Przebudowa drogi o długości 3,4 km oznacza budowę dwujezdniowych ulic dla obu kierunków, 2-poziomowych skrzyżowań, pasów dla ruchu lokalnego i innej infrastruktury. Ulica generała Maczka to część tzw. trasy generalskiej, na której - z braku obwodnicy miasta - krzyżuje się ruch miejski z ruchem tranzytowym od przejść granicznych z Białorusią i Litwą w kierunku Warszawy i centrum Polski.