Plac budowy został przekazany wykonawcy 22 lipca br.  Nowa inwestycja, dzięki połączeniu z autostradą A2 oraz planowaną po stronie południowej obwodnicą m. Poznania w ciągu S5, stanie się ważnym szlakiem komunikacyjnym na mapie naszego kraju.

Umowa na budowę zachodniej obwodnicy Poznania, GDDKiA podpisała z wykonawcą 17 lipca br.