Pożyczka będzie przeznaczona na sfinansowanie modernizacji płatnych dróg N17 oraz R21 w północnej części kraju. Prace budowlane są częścią rządowego programu rozwoju i nfrastruktury transportowej.

EIB podpisał w 2007 roku wieloletnią umowę z rządem RPA i udzieli pożyczek na kwotę ponad 1,2 mld USD do roku 2013. Największą część funduszy pochłoną rozwiązania komunikacyjne wokół Johannesburga.