Projekt obejmuje nowe wydłużone odcinki dróg: Triangle Parkway biegnącą na północ, North Wake Freeway w kierunku południowym oraz 20 km Western wake Freeway. Newe sekcje drogi poprawią dostęp do drogi międzystanowej I-40. 
Oprócz rzadowej pożyczki North Carolina Turnpike Authority (NCTA) wyemituje obligacje warte 600 mln USD.
Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 1,1 mld USD.