Umowę podpisali: prezes BGK Ireneusz Fąfara, szef BH Sławomir Sikora i prezes DM BH Witold Stępień. Oprocentowanie trzyletnich obligacji będzie zmienne (zależne od stawki referencyjnej), a wysokość marży zostanie ustalona podczas budowania tzw. księgi popytu.

Zdaniem Fąfary, emisja stanowi pierwszy tego typu program wprowadzony na rynek kapitałowy i jest "niezwykle ważna z punktu widzenia potrzeb Krajowego Funduszu Drogowego". Umowa z BH przewiduje również, że bank ten może wziąć udział także w kolejnych emisjach obligacji infrastrukturalnych dla KFD, jeśli BGK uzna, że będzie to korzystne. Ponadto zmiany prawne, którymi zajmie się w środę Senat przewidują, że te obligacje mogą być sprzedawane także na aukcjach organizowanych przez Narodowy Bank Polski.

Z kolei wiceminister infrastruktury Radosław Stępień powiedział podczas konferencji prasowej, że emisja obligacji wynika z tegorocznej zmiany systemu finansowania budowy dróg w Polsce. Wprowadzono rozdzielenie finansowania, by nie było ono zależne od jednego źródła - budżetu - co, zdaniem Stępnia, "w obecnej sytuacji mogłoby nieść pewne zagrożenia". Stwierdził on, iż zarządzanie funduszem będzie dostosowane w elastyczny sposób do warunków rynkowych, w tym do rynku finansowego. Zgodnie z tegorocznym planem finansowym KFD, wydatki funduszu mają wynieść w 2009 r. w sumie 16,5 mld zł (z 22,7 mld zł zaplanowanych przez ministerstwo infrastruktury na drogi), w tym 14,3 mld zł zostanie przekazane na finansowanie budowy i remontów dróg. Potrzeby KFD, które będą sfinansowane emisją obligacji, wynoszą 7,85 mld zł.

Wiceprezes BGK Robert Sochacki zapewnił, że jeśli w tym tygodniu emisja uzyska gwarancje Skarbu Państwa, to prawdopodobnie jeszcze w przyszłym tygodniu obligacje na "pierwsze 600 mln zł" zostaną wyemitowane. Z kolei dalsze emisje mają być prowadzone w zależności od potrzeb KFD. Przyznał, że pierwsza transza dotyczy obligacji trzyletnich, ale następne prawdopodobnie będą dłuższe (PAP).

Prezes BH Sławomir Sikora powiedział, że oferta obligacji skierowana jest do wskazanych inwestorów w ramach tzw. indywidualnych propozycji nabycia. Obligacje będą prawdopodobnie notowane na pozagiełdowym rynku regulowanym CeTO. Odnosząc się do pytania o popyt na ewentualne dodatkowe obligacje o wartości ponad 7,2 mld zł wyjaśnił, że polski rynek zdaje się byc coraz bardziej obszarem zainteresowania nie tylko inwestorów krajowych, ale i zagranicznych.

Prezes DM BH Witold Stępień poinformował, że obligacje są skierowane do inwestorów instytucjonalnych krajowych, głównie funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, banków i ubezpieczycieli i zapewnił, że ta grupa już wstępnie wyraziła zainteresowanie emisją. Natomiast Sikora uzupełnił, że krąg inwestorów w przypadku następnych emisji może objąć także instytucje zagraniczne. Z kolei Fąfara dodał, że pozostała kwota (poza 600 mln zł, czyli czyli 7,2 mld zł - PAP), "zgodnie z planem finansowym przewidziana jest do uruchomienia na przełomie III/IV kw. tego roku i w IV kwartale".

Fąfara wyraził przekonanie, iż nie będzie żadnych opóźnień i finansowanie KFD przebiegnie bez problemu.