Za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję złożoną przez Konsorcjum firm: ASTALDI S.p.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o., Technital S.p.A..