Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do pięciu najbiedniejszych regionów kraju, województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Jego celem jest wyrównywanie szans rozwojowych tej części Polski.

Program realizowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz budżetu państwa. Pula środków na lata 2007-2013 to ok. 2,27 mld euro, w tym ok. 992 mln euro specjalnych środków przeznaczonych decyzją Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów UE. Pozostała kwota, ok. 1,3 mld euro, została przyznana przez polski rząd z ogólnej puli środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych dla naszego kraju.

Zakończona przebudowa części ulicy Zwierzynieckiej, to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w Białymstoku. Jak mówił dziennikarzom prezydent Truskolaski, budowa tego odcinka "domknęła" obwodnicę śródmiejską (cała ma ok. 10 km długości), co pozwoli znacznie odciążyć wiele ulic w centrum Białegostoku.