W ramach prac zostanie zbudowana droga o dł. 1,14 km od ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej i al. Jana Pawła II do projektowanego ronda w ciągu ul. Dąbrowskiego. Na całym odcinku trasy przebudowana zostanie sieć teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa, sanitarna, wodociągowa, deszczowa i cieplna oraz oświetlenie. Prace obejmą także budowę estakady nad Kanałem Iławskim i przebudowę 330 m odcinka ul. Dąbrowskiego wraz z rozbiórką i budową nowego mostu nad rzeką Iławką.

Koszt prac wyniesie 33 mln zł. Kontrakt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestorem projektu została Gmina Miejska Iława.

Finalizację prac przewiduje się jeszcze w 2010 r.