Szczegóły umowy mają zostać dopracowane do końca sierpnia. Termin rozpoczecia prac przypada na I kwartał 2010. Konsorcjum deklaruje oddanie drogi do użytku w końcu 2014 roku.  Będący przedmiotem kontraktu odcinek będzie miał 55 km, przewidywana opłata za przejazd samochodu osobowego to mniej niż 1,75 euro.