Budowa wschodniej obwodnicy Poznania jest szczególnie ważna z uwagi na Euro 2012, gdyż będzie stanowiła połączenie z innymi miastami, będące gospodarzami rozgrywek piłkarskich.
Ponadto ten odcinek S5 jest ważnym fragmentem sieci drogowej TEN-T oraz połączy autostrady A1 i A2. Ponadto jego udostępnienie dla pojazdów wyprowadzi znaczną część ruchu tranzytowego z Poznania.