5 sierpnia 2009 r. Erbud SA podpisał umowę na remont 12 kilometrów trasy krajowej S1 na odcinku Toruń - Włocławek.
Wartość kontraktu do realizacji w ciągu 12 miesięcy wynosi 58,7 mln zł brutto (48,1 zł netto).
Inwestorem i zleceniodawcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszczy. W skład konsorcjum budowlanego trasy krajowej S1 wchodzi między innymi PRD, spółka zależna Erbud SA z udziałem w konsorcjum na poziomie 52%, tj. 30 557 306,53 zł. brutto, (25 046 972,56 zł. netto) oraz Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" SA, z udziałem w konsorcjum na poziomie 11%, tj. 6 464 045,60 zł. brutto, (5 298 398,04 zł. netto).

Remont trasy S1 to pierwszy tak znaczący kontrakt Grupy Erbud w segmencie budownictwa drogowego, dróg krajowych. W ubiegłym roku Grupa osiągnęła 59 mln zł. przychodów w segmencie drogowym, głównie dzięki realizacji projektów budowy i remontów dróg lokalnych.