Projekt zostanie sfinansowany w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne oraz EIB. Rząd słowacki został poproszony o dostarczenie gwarancji dla 800 mln EUR na pożyczkę z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) na budowę 75 km autostrady D1.