Same przewozy, czyli działalność podstawowa, przyniosły stratę w wysokości 109,1 mln zł, a najpoważniejszym obciążeniem zeszłorocznego bilansu linii były kontrakty paliwowe, na których straciła 412,2 mln zł. Zadłużenie z tego tytułu zostało już dzięki umowie z bankami zrestrukturyzowane i zamrożone, tak aby ze spółki nie wypływała z trudnością zarobiona gotówka. Wypracowane zostało też wstępne porozumienie z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji długu LOT.