Władze miasta są przekonane, że doszło do naruszenia przepisów w kwestii przeprowadzenia oceny odwołania w tej sprawie, czego skutkiem jest, że inwestycja w Grudziądzu wciąż pozostaje na liście rezerwowej.