Trudno znaleźć pieniądze na odciążenie Limanowej od sporego ruchu, bo przebiegająca tamtędy DK28 nie jest drogą o znaczeniu strategicznym dla kraju. Budowa małej obwodnicy nie rozwiąże problemu ruchu przez Limanową, a budowa drogi o długości 5 km (dużej obwodnicy) wiąże się z kwotą blisko 300 mln zł.