Wykonawca zaoferował za realizację inwestycji kwotę w wysokości prawie 234 milionów złotych - była to najniższa z proponowanych wycen. PKP informuje, że prace wykonawcze mają potrwać 16 miesięcy. Następnie przewidziano 2 miesiące odbioru technicznego i 2 poświęcone na rozliczenie budowy.

Członkami zwycieskiego konsorcjum są ponadto: Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE z Krakowa, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Pebeka z Lublina, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie oraz Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice.