Projekt zakłada, że Via Baltica, czyli korytarz transportowy z krajów nadbałtyckich na południe Europy, będzie przebiegał na podlaskim odcinku przez Łomżę. Przez Białystok prowadzić ma natomiast trasa S19 Via Carpatia (obecna droga krajowa nr 19 od polsko-białoruskiego przejścia w Kuźnicy przez Białystok, Lublin i Rzeszów).