Obwodnica Mińska Mazowieckiego przebiegać będzie po północnej stronie miasta, włączając się w istniejący przebieg drogi krajowej nr 2 na zachodzie w okolicy wsi Choszczówka Rudzka oraz na wschodzie w pobliżu wsi Ryczołek. W ramach budowy drogi wykonane zostaną m.in. 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Jakubów, Kałuszyn), 4 wiadukty w ciągu A2, 35 km dróg dojazdowych, most, kładka dla pieszych.