Projekt powstał w oparciu o partnerstwo publiczno - prywatne (PPP), które okazało się o wiele efektywniejszą metodą finansowania inwestycji niż zwyczajowe finansowanie ze środków publicznych.
Dla porównania 11 km odcinek szybkiej drogi E18 łączący  Larvik i Langangen, znany również pod nazwą projektu Sky-Langangen również powstanie w ciągu trzech lat.