Prace elektryfikacyjne na linii o długości 155,2 km mają trwać 30 miesięcy. Ponieważ trasa ma się stać częścią systemu KDP, więc zostanie zelektryfikowana napięciem 25 kV 50 Hz, podczas gdy linie szerokotorowe w Hiszpanii były elektryfikowane napięciem 3 kV DC. Przekazanie do pełnej eksploatacji przebudowanej trasy ma nastąpić pod koniec 2012 roku.