Adresatami rządowego programu są samorządy, które korzystając z pomocy państwa chcą przebudować lub wybudować podlegające im drogi. Zgodnie z założeniami, można otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% wartości inwestycji, z tym że na jeden projekt można otrzymać nie więcej niż 3 mln zł. W ciągu roku powiaty mogą zgłosić dwa projekty, a gminy - jeden. Ponadto inwestycje należy zrealizować w jednym roku. Program ten ma trwać cztery lata.

W poprzednim rozdaniu woj. świętokrzyskie otrzymało ponad 62 mln. zł. Teraz do dyspozycji jest 52 mln 540 tys. zł.