W tym roku jest to już piąta transza promes dla Małopolski. Województwo otrzymało już ponad 151,5 mln zł. W lipcu była to transza w wysokości 47 mln zł dla 105 gmin, 11 powiatów oraz samorządu województwa.

Straty za rok 2009 w infrastrukturze komunalnej oceniono na 418,5 mln zł, z czego:

- straty w infrastrukturze 120 gmin - 241,9 mln zł,
- straty w infrastrukturze 13 powiatów -141,6 mln zł,
- straty na drogach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – 2,38 mln zł,
- straty w obiektach wodnych administrowanych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – zweryfikowane na 32,6 mln zł.
Nie wszyskie straty zostały już oszacowane.