Transakcja nie jest jeszcze sfinalizowana. Dopełnieniem będzie zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zamierzeniem Tiltra Group jest rozwijanie działalności Poldimu, a być może również sięgnie po środki na warszawską giełdę.