Realizacja tego zadania jest częścią programu "Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I reprezentowanego przy współudziale Norweskich Mechanizmów Finansowych".

Budowa oczyszczalni ma ruszyć pod koniec tego miesiąca, a jej zakończenie planuje się na 30 września 2010 r. Wartość zadania to 3.401.886,25 zł.