Prace związane z realizacją kontraktu zostaną zakończone w okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prac budowlanych".