Kierowcy, korzystający z ulic, znajdujących się wewnątrz I obwodnicy miasta, muszą przyzwyczaić się do jazdy w tych okolicach ze zwiększoną uwagą i ostrożnością.

Aby w początkowych dniach reorganizacji zasad pomóc uczestnikom ruchu i czuwać nad ich bezpieczeństwem, w centrum miasta pojawią się dodatkowe patrole policji.