36 wniosków na łączną kwotę dotacji wynoszącą ponad 76,2 mln zł złożyły22 powiaty. O kwotę ponad 101,5 mln zł zabiegają gminy, które liczą na dofinansowanie w sumie 114 projektów. Samorządy małopolskie chcą łącznie zabiegać o ponad 177,8 mln zł na przyszły rok, jednak do podziału jest około 71,5 mln zł z przeznaczeniem na ten cel. Kwota ta jest ponad 9 mln wyższa niż rok temu. Podział będzie równy tak projekty dotyczące dróg gminnych jak i powiatowych otrzymają po 50% z ogólnej puli.

O tym, komu zostanie przyznane dofinansowanie zdecyduje komisja. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w postaci listy rankingowej 30 października.

Na najwyższą ocenę mogą liczyć takie projekty, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Preferowane będą też wnioski złożone wspólnie przez kilka samorządów.
W obrębie gminy na dotacje może liczyć jeden projekt, natomiast w zakresie powiatu - dwa.

Ostateczne zatwierdzenie list rankingowych będzie miało miejsce 28.11.2009 r.

W roku bieżącym, na podstawie pierwszego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, 206 km małopolskich dróg zostanie zmodernizowane (tj. około 68 km dróg gminnych i około 138 km dróg powiatowych).