Kolejne 26 milionów ma pochłonąć modernizacja dworców Zemun i Kijevo, 30 milionów €pochłonie budowa terminala towarowego w Makiš, natomiast pozostałe 34 miliony  zostaną wydane na budowę nowej dwutorowej 15 km linii łączącej Belgrad z Panèevo. Wszystkie te zadania miałyby zostać zakończone w przeciągu trzech lat.