Plan przewiduje budowę kilku nowych dróg przez granice, co ma zaowocować zwiększeniem możliwości handlu oraz umożliwić szybszy rozwój gospodarczy państw. Powołany został już zespół zadaniowy, który dyskutuje nad zagadnieniem usprawnienia przez Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) połączeń między krajami Azji Wschodniej – m.in. Korei Południowej, Japonii i Chin, jak również Południowej Azji, takich jak Indie. Oczekuje się, że zespół opracuje listę koniecznych do wykonania zadań do końca 2010 r.