Ocenione zostało 150 wniosków, jakie samorządy składały w ramach drugiego etapu „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Na razie jeszcze nie wiadomo, które ze zgłoszonych projektów otrzymają dofinansowanie. Obecnie będą składane i rozpatrywane zastrzeżenia. Ostateczne listy rankingowe zostaną zatwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji do 28 listopada br.

Lista rankingowa projektów - GMINY

Lista rankingowa projektów - POWIATY