Rząd Nepalu zwrócił się do Banku Światowego z prośbą o pomoc w modernizacji nawierzchni dróg, co ma usprawnić rozwój gospodarczy kraju. Dodatkowe fundusze na ten cel zostaną przekazane państwu z Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB). Pomoże to w finansowaniu prac we wschodniej i centralnej części kraju.