W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego przewozy kolejowe wykazują 21% wzrost, natomiast lotnicze spadek o 7,5%. Oznacza to, że kolej nie tylko zyskała pasażerów z samolotów ale również pozyskała nowych korzystających dotąd z samochodów. Linia kolejowa Madryt –Barcelona uchodzi za piątą na świecie pod względem obciążenia.