Inwestycja ma na celu podwojenie prędkości maksymalnej na odcinkach w rejonie Sarajewa i Banja Luki, do 120 km/h. Prace mają zostać zakończone w 2012 roku, a modernizacja szlaków jest związana z zakupem składów Talgo.