Wzdłuż autostrad powstaną wydzielone drogi dla rowerzystów. Porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Transportu a Ministerstwem Środowiska zakłada przeprowadzenie projektów z jak najmniejszą ingerencją w środowisko naturalne.