Największy spadek przewozów pasażerskich zanotowały porty w Hiszpanii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Litwy i Estonii.