Prace mają się rozpocząć równocześnie na wszystkich odcinkach z planowanym zakończeniem w 2013 roku oraz przekazaniem do eksploatacji w 2014 roku.