Władze Indii zastanawiają się nad wprowadzeniem opłat za korzystanie z niektórych szybkich dróg w kraju, Byłaby to zapewne bardzo niepopularna decyzja, nie mająca dotąd precedensu w Indiach.