Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu przez GDDKiA pieniędzy na inwestycje drogowe z Unii Europejskiej, Polska staje się liderem wśród państw europejskich pod względem wykorzystania funduszy unijnych - największą ich część przeznacza się obecnie w naszym kraju na drogi.

Do tej pory z funduszy europejskich GDDKiA uzyskała 1 mld zł, a na płatność kolejnej sumy - 3,26 mld zł, złożone zostały już wnioski. Bilans roczny ma być prawdziwym sukcesem: do 31 grudnia 2009 r. złożone mają zostać 23 wnioski o dofinansowanie na łączną sumę 30 mld zł. Refundowane środki pozwolą na realizację kolejnych projektów drogowych, a tym samym przyśpieszenie tempa rozwoju infrastruktury w Polsce.

W listopadzie br. złożone zostały wnioski o dofinansowanie do następujących projektów:

1. Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica, na kwotę 145 892 104,13 zł;
2. Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski, na kwotę 195 781 329,83 zł;
3. Przebudowa drogi krajowej nr 4, odcinek Machowa - Łańcut, na kwotę 58 102 212,46 zł;
4. Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Grójec - Białobrzegi, na kwotę 22 630 601,18 zł;
5. Budowa drogi ekspresowej S8, Konotopa - Powązkowska, na kwotę 98 473 434,04 zł;
6. Budowa obwodnicy miasta Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki - Rzeszów i DK74 Kielce - Kraśnik, na kwotę 40 173 665,10 zł.

Do 20 grudnia br. złożone zostaną wnioski o dofinansowanie poniższych projektów:

1. Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi DK61, na kwotę 6 144 563,33 zł;
2. Budowa obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50, Etap II, na kwotę 6 070 462,95 zł;
3. Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu DK50 na kwotę 1 274 900 zł.